Meer geld voor Haagse culturele ondernemers

Ook in 2019 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Cultureel Ondernemerschap’ van de gemeente Den Haag voortgezet. In 2019 wordt het subsidiebedrag verhoogd van €200.000,- naar €300.000,-. Dit maakte wethouder Robert van Asten (Cultuur) vandaag namens het college bekend.

Ondersteunen van culturele instellingen
‘Een sterk cultureel veld begint bij een sterke organisatie. Daarom gaan we door met de subsidie voor cultureel ondernemerschap en verhogen we het budget met 100k. Met deze subsidie ondersteunen wij culturele instellingen bij een blijvende versterking van hun bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door te helpen bij verbetering van de eigen organisatie. Of door samenwerking te zoeken met andere instellingen door diensten, ruimtes of kennis met elkaar te delen’, aldus Robert van Asten (Cultuur).

Voor wie?
De subsidie ‘Stimulering cultureel ondernemerschap Den Haag’ is bestemd voor culturele instellingen die in Den Haag actief zijn en die plannen hebben om hun organisatie te versterken. Het is voor culturele instellingen ook mogelijk om samen een aanvraag in te dienen. De gemeente wil zo initiatieven stimuleren die bijdragen aan duurzaam ondernemerschap in de culturele sector.

Succesvolle voorgangers
Eerder kregen organisaties als ‘We Are Public’ subsidie van de gemeente. De ondernemers van ‘We Are Public’, al actief in andere Nederlandse steden, hebben een cultuurlidmaatschap opgezet waarmee publiek, makers en instellingen verbonden worden.

Verbinden, versterken en vernieuwen
Binnenkomende subsidieaanvragen worden beoordeeld op drie voorwaarden. Het is belangrijk dat activiteiten bijdragen om een verbinding te leggen tussen de cultuursector en andere sectoren in de stad. Hiernaast moeten ingediende voorstellen ook zorgen voor de versterking van de onderlinge samenwerking in de culturele sector. Ten slotte moeten aanvragen ook vernieuwend zijn.

Meer informatie: Subsidie stimuleren cultureel ondernemerschap aanvragen